ОБАВЈЕШТЕЊЕ-ЛИТЕРАТУРА

ОБАВJЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА I ЦИКЛУСА СТУДИЈА

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ФОЧА

 

Драги студенти,

С обзиром да је наредбом Министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво РС од 10.3.2020.године у циљу спречавања ширења Корона вируса (COVID-19) настава на Медицинском факултету Фоча обустављена, а поштујући инструкцију Министра од 16.3.2020.године о обавези праћења наставе путем електронских средстава комуникације, намеће се потреба за набавком и дистрибуцијом неопходне литературе за припрему студената за предиспитне активности.

С тим у вези, руководсво Факултета је овластило представнике студената у Наставно-научном вијећу да се у што краћем временском року обрате студентима и доставе информације о потребним насловима, по годинама и студијским програмима.

Тренутно покушавамо да изнађемо сва могућа рјешења како би се студентима омогућио приступ наставним материјалима, а чиме се не би нарушила ауторска права у погледу дистрибуције. С тим у вези, молимо Вас да имате стрпљења и да у том смислу контактирате представнике студената у Наставно-научном вијећу, који ће нам прослиједити све ваше захтјеве. Увјеравамо Вас да ће руководство факултета уложити све напоре како би превазишли овај проблем.

Захваљујемо Вам се на свој досадашњој сарадњи и надамо се да ћемо заједно успјети савладати овај изазов максимално користећи алтернативне видове наставе.

ДЕКАН
Проф. др Дејан Бокоњић

 

У Фочи, 23.3.2020. године