Izvještaj o završenoj doktorskoj disertaciji

Izvještaj Siniša Šolaja (23.09.2019.)

Izvještaj Sandra Joković (18.07.2019.)

Izvještaj Igor Radović (27.03.2019.)

Izvještaj Jelena Pavlović (19.03.2019.)

Izvještaj Vladimir Čančar (19.03.2019.)

Izvještaj Verica Ivanović (15.02.2019.)

Izvještaj Nada Avram (28.12.2018.)

Izvještaj Sandra Joković (18.12.2018.)

Izvještaj Biljana Milinković (20.09.2018.)

Izvještaj Alma Pašalić (06.09.2018.)

Izvještaj Marijana Kovačević (31.07.2018.)

Izvještaj Mihael Stanojević (12.07.2018.)

Izvještaj Dragana Puhalo Sladoje (06.07.2018.)

Izvještaj Dragana Sokolović (11.06.2018.)

Izvještaj Đorđe Božović (07.05.2018.)

Izvještaj Dragana Drakul  (27.04.2018.)

Izvještaj Ljubinka Božić  (27.02.2018.)

Izvještaj Branislava Ćurčić  (19.01.2018.)