Delegacija Medicinskog fakulteta Foča u posjeti Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu

Delegacija Medicinskog fakulteta Foča juče je boravila u službenoj posjeti Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Ovom prilikom dogovorena je saradnja na polju naučnoistraživačkih i projektnih aktivnosti, nastavnog procesa na integrisanim akademskim, doktorskim studijama kao i nastave na engleskom jeziku. Početak realizacije pomenutih aktivnosti planirana je za septembar 2021.godine.