Doktorske studije

Konačan spisak studenata doktorskih studija upisanih u akademskoj 2019/2020. godini

SPISAK STUDENATA UPISANIH U PRVU GODINU  TREĆEG CIKLUSA STUDIJA-DOKTORSKE STUDIJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U FOČI-BIOMEDICINSKE NAUKE, U AKDEMSKOJ 2019/2020. GODINI PO SMJEROVIMA I BROJEVIMA INDEKSA. LJILJANA KOZIĆ- molekularna medicina 38/19 MARIJA STANIŠIĆ KAJEVIĆ – molekularna medicina 43/19 […]

Doktorske studije

Ispitni rok za studente doktorskih studija

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku akademske 2018/2019 god.   ISPIT TERMIN 1.Medicina zasnovana na dokazima sa primjerima kliničkih studija II godina 22.04. 2019. god. u 16꞉00 /202 2.Primjena matematičkih i statističkih metoda u […]