Здравствена њега

Распоред наставе у школској 2023/2024. за студенте старијих година

Студијски програм Медицина: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ПЕТА ГОДИНА ШЕСТА ГОДИНА Студијски програм Стоматологија: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА ЧЕТВРТА ГОДИНА ПЕТА ГОДИНА ШЕСТА ГОДИНА Студијски програм Здравствена њега: ДРУГА ГОДИНА ТРЕЋА ГОДИНА – […]

Здравствена њега

Септембарски рок за студенте другог цилкуса студија

Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитаца – Логопедија Специјална едукација и рехабилитаца – Развојни поремећаји

Здравствена њега

Распоред полаганја испита – други циклус студија

Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитација – Логопедија Специјална едукација и рехабилитација – Развојни поремећаји