Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Broj:01-20-2448Datum: 26.04.2022.godine OBAVJEŠTENJEZA APSOLVENTE MEDICINSKOG FAKULTETA SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA Prijava ispita za majski apsolventski rok: od 26. 04. do 01.05.2022. godine. Ispitni majski apsolventski rok: od 06. do 31.05.2022. godine. Obavještavaju se apsolventi svih studijskih […]

Vijesti

Stručni skup „Aktuelnosti u stomatologiji I i II“ na Medicinskom fakultetu Foča

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je stručni skup „Aktuelnosti u stomatologiji I i II“, koji je realizovan u onlajn formatu.„Medicinski fakultet ima deceniju dugu tradiciju organizovanja međunarodnih simpozijuma iz stomatologije na godišnjem […]

Obavještenja

Obavještenje za studente svih odsjeka

Svi studenti koji su odslušali nastavu iz predmeta Infektivne bolesti dužni su da oredaju indekse u studentsku službu 26.04.2022 radi dobijanja potpisa.Studenti koji su položili ispit iz Infektivnih bolesti dužni su predati indexe u studentsku […]

Obavještenja

Nastava za specijalizante

“Nastava za specijalizante Fizikalne medicine održaće se od 26.04.2022. – 30.04.2022. godine u terminu od 09-14 sati u svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči. Nastava za specijalizante Anesteziologije i reanimatologije održaće se od 26.04.2022. – […]

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE, STOMATOLOGIJE I ZDRAVSTVENE NJEGE

Apsolventi i redovni studenti  su obavezni pristupiti izvlačenju komisije u drugom aprilskom roku , ako nisu pristupili na usmeni ispit u prethodnom ispitnom roku.                                                                                                KATEDRA ZA HIRURGIJU                                                                                               Prof.dr Nenad Lalović