Настава за специјализанте

“Настава за специјализанте Физикалне медицине одржаће се од 26.04.2022. – 30.04.2022. године у термину од 09-14 сати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Настава за специјализанте Анестезиологије и реаниматологије одржаће се од 26.04.2022. – 30.04.2022. у термину од 14,30-20.00 сати у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Настава за специјализанте Опште и абдоминалне хирургије одржаће се од 26.04.2022. – 30.04.2022. у термину од 14.30-20.00 сати у амфитеатру Универзитетске болнице Фоча.

Специјализанти Грудне хирургије укључиће се он-лине на заједничка предавања са специјализантима Опште и абдоминалне хирургије проф. др Милоша Бјеловића која су планирана у термину од 26.04.2022. – 30.04.2022. године. Остатак предавања за специјализанте Грудне хирургије биће објављен накнадно и одржаће се у мјесецу мају.

Настава за специјализанте Урологије, Ортопедије, Васкуларне хирургије одржаће се по накнадном распореду у мјесецу мају.”