“Социјална рехабилитација и експресивна арт терапија”,

Дана, 11.02.2022 у 10 h по централном европском времену одржана је видео конференција под називом “Социјална рехабилитација и експресивна арт терапија”, чији су учесници били Медицински факултет Фоча, Московски педагошки унверзитет и Down Sy  центар Бања Лука. Ову конференцију Медицински факултет је организовао у сарадњи са Down Sy  центром и представништвом Републике Српске у Москви. Учесници су размјенили идеје и искуства у овом значајном подручју рехабилитације особа са потребом за посебном подршком. Уједно, ова конференција представља иницијалну сарадњу са Московским педагошким универзитетом која ће се наставити кроз заједничке пројекте и академску мобилност како наставника, тако и студената.