Резултати ERASMUS+ позива за 2022. годину – Mедицинском факултету Фоча одобрена два пројекта

Европска комисија објавила је резултате првог позива за додјелу средстава у оквиру ERASMUS+  програма за 2021-2027, изградња капацитета у области високог образовања за 2022. годину.

Од укупно дванаест пројеката који су одобрени за финансирање у Босни и Херцеговини, на шест пројеката ће учествовати Универзитет у Источном Сарајеву што је највећи број пројеката одобрен за Универзитет у Источном Сарајеву и једну институцију у БиХ, од чега ће се два пројекта реализовати на Медицинском факултету Фоча. Осим тога, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча је једина јавна високошколска установа из БиХ којој је одобрен координаторски пројекат, а ријеч је о пројекту „ProBLeMS- Development and Implementation of Metacognitive Problem-Based Modules in Blended Learning Courses in Medical Sciences“ који има за циљ развој и имплементацију комбинованог учења примјеном метода базираних на мета когнитивним проблемима у медицинским наукама.

Одобрени пројекти на којима ће учествовати Медицински факултет Фоча су:

ProBLeMS- Development and Implementation of Metacognitive Problem-Based Modules in Blended Learning Courses in Medical Sciences

BIOSINT – Strengthening capacities and digital competences in biomedical education through internationalization at home