Посјета Технолошком факултету

У петак 04.12.2020. године у посјети Технолошком факултету Зворник боравили декан Медицинског факултета Фоча проф. др Дејан Бокоњић и продекан за научно-истраживачки рад и предузетништво, доц. др Срђан Машић. Декан Технолошког факултета Зворник проф. др Драган Вујадиновић и сарадници су упознали госте са организацијом и степеном техничке опремљености лабораторија Технолошког факултета Зворник као и са научно-истраживачким пројектима који се тренутно реализују на факултету.
Договорена је сарадња и усаглашавање активности факултета у циљу подизања квалитета научно-истраживачког рада и међународног позиционирања два факултета.
Такође, наглашено је да ће у наредном периоду ова сарадња бити подигнута на још већи ниво и договорена је узвратна посјета представника Технолошког факултета Зворник Медицинском факултету Фоча.