ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Број:01-10-36

Датум:23.01.2023.године

ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, ПРВОГ  И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се студенти свих студијских програма да ће се овјера зимског и упис љетњег семестара академске 2022/2023. године  вршити од 23.01.2023.године до 15.02.2023. године.

За овјеру семестра студенти су обавезни имати све потписе из наставних предмета које су слушали у зимском семестру.

Уз индекс студенти су обавезни попунити семестрални лист, уплатити семестар и школарину.

Студенти свих година студијских програма Медицина, Стоматологија, и Здравствена њега, осим апсолвената и поноваца, који на практичној настави бораве у Универзитетској болници Фоча, приликом овјере семестра обавезни су приложити налаз санитарног прегледа.

Студенти који до наведеног рока не овјере семестар, одлуком Управног одбора Универзитета накнадну овјеру семестра плаћају 40 КМ.

Напомена: Студенти првог циклуса студија могу овјерити зимски семестар без потписа одговорног наставника из сљедећих наставних  предмета:

-Поремећаји течности говора: студенти четврте године студија, смјер Логопедија и сурдоаудиологија;

-Основи специјалне анестезије: студенти четврте године студија, смјер Анестезија, реанимација и интензивна њега;

-Рачунарска обрада лабораторијских података и аутоматизација у медицинским лабораторијама: студенти четврте године студија, смјер Лабораторијска дијагностика.

Студенти су обавезни у љетном семестру 2022/2023. године одслушати и добити потпис из наведених наставих предмета.

                                                                                                                       Продекан за наставу

                                                                                                                Проф. др Ирена Младеновић