ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Број:01-20-2110

Датум:03.02.2022.године

ОВЈЕРА ЗИМСКОГ И УПИС ЉЕТЊЕГ СЕМЕСТАРА АКАДЕМСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА, ПРВОГ  ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Обавјештавају се студенти свих студијских програма да ће се овјера зимског и упис љетњег семестара академске 2021/2022. године  вршити од 14.02.2022.године до 25.02.2022. године.

За овјеру семестра студенти су обавезни имати све потписе из наставних предмета које су слушали у зимском семестру. За предмете за које због актуелне епидемиолошке ситуације није могуће добити потпис одговорног наставника, надлежни асистент односно наставник доставља студентској служби потврду о стицању права на потпис.

Уз индекс студенти су обавезни попунити семестрални лист, уплатити семестар и школарину.

Студенти свих година студијских програма Медицина, Стоматологија, и Здравствена њега, осим апсолвената и поноваца, који на практичној настави бораве у Универзитетској болници Фоча, приликом овјере семестра обавезни су приложити налаз санитарног прегледа.

Студенти који до наведеног рока не овјере семестар, одлуком Управног одбора Универзитета накнадну овјеру семестра плаћају 40 КМ.

                                                                                                                       Продекан за наставу

                                                                                                                Проф. др Ирена Младеновић