Отворен позив! COST акције

Обавјештавамо вас да је отворен Јавни позив за допринос научном, технолошком, економском, културном или друштвеном напретку и развоју знања Европе, који се финансира у оквиру истраживачке мреже COST Action.

Општи циљ позива је допринос научном, технолошком, економском, културном или друштвеном напретку и развоју знања Европе. На предметни позив могу се пријавити сви истраживачи и иноватори. Истраживачка мрежа планира да апликантима финансира састанке, школе за обуку, мобилност истраживача и иноватора, као и презентације на конференцијама које организују треће стране.

Позив је отворен за подношење апликација до 25.10.2023. године до 23:59 часова.

Смјернице за подношење пријава, а детаљне информације доступне су на следећим линковима: https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/.