Оглас за упис на програм цјеложивотног учења ”Програм за стицање основних знања из области спирометрије”

рој:01-1236

Датум:27.06.2024. године

Универзитет у Источном Сарајеву, чланица Медицински факултет Фоча, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За упис на програм цјеложивотног учења ”Програм за стицање основних знања из области спирометрије”

Универзитет у Источном Сарајеву, чланица Медицински факултет Фоча позива заинтересоване кандидате за упис на програм цјеложивотног учења ”Програм за стицање основних знања из области спирометрије”.

Програм је одобрен Одлуком сената Универзитета у Источном Сарајеву број 01-С-202-LXVI/24 од 30.05.2024. године.

Након успјешно завршеног програма оспособљавања и полагања испита провјере знања полазницима се издаје одговарајуће увјерење/сертификат о оспособљености за рад у области спирометрије.

Теоријска и практична настава изводиће се у складу са усвојеним Елаборатом који је усвојен Одлуком Сената Универзитета у Источном Сарајеву број

На програм се могу пријавити доктори медицине, специјалисти породичне медицине, специјалисти педијатрије и медицинске сестре који су у радном односу са здравственом установом.

Приликом пријаве, кандидати прилажу следећу документацију:

  1. попуњен пријавни образац (преузима се на Медицинском факултету)
  2. диплому или увјерење о завршеном Медицинском факултету или специјализацији из области породичне медицине или педијатрије или завршеној средњој медицинској школи (оригинал или овјерена фотокопија)
  3. извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија),
  4. увјерење о држављанству (оригинал или овјерена фотокопија),
  5. увјерење о радном односу у здравственој установи (оригинал).

Трошкови похађања наведеног програма износе 500,00 КМ по полазнику.

ОБАВЈЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ ДА ЈЕ ОГЛАС ОТВОРЕН 5 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОВОГ ОГЛАСА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ.

Уписну документацију кандидати могу послати путем поште или лично предати на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву

Медицински факултет Фоча

Студентска број 5.

73300 Фоча

Достављено:                                                                                                     Д Е К А Н

                                                                                                                  проф.др Дејан Бокоњић

  1. Наслову
  2. А/А