Оглас за упис на кратки програм студија ”Стоматолошка сестра”

ој:01-1325

Датум:27.06.2024. године

Универзитет у Источном Сарајеву, чланица Медицински факултет Фоча, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За упис на кратки програм студија ”Стоматолошка сестра”

Универзитет у Источном Сарајеву, чланица Медицински факултет Фоча позива заинтересоване кандидате за упис на кратки програм студија ”Стоматолошка сестра”.

Кратки програм студија траје 1 годину (2 семестра, зимски и љетни).

Након завршеног програма добија се сертификат о завршеном кратком програму студија са 60 ЕЦТС за обављање послова стоматолошке сестре.

Трошкови похађања наведеног програма износе 1.500,00 КМ по полазнику.

Услови уписа:

1.Завршена средња четворогодишња школа (средња медицинска или средња зуботехничка школа,

2. Од полазника се очекује да познају рад на рачунару и начин кориштења интернет технологије за електронску комуникацију.

Уз пријаву кандидати су дужни приложити:

  1. Попуњена пријава за кратки програм студија (преузети са интернет странице Медицинског факултета – www.mef.ues.rs.ba)
  2. Диплому о завршеној средњој школи (овјерена фотокопија)
  3. Свједочанства о завршеним разредима средње школе (овјерене фотокопије)
  4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена фотокопија)
  5. Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена фотокопија)
  6. Потврда о мјесту борвка

Кандидати се на програм уписују на конкурентској основи узимајући у обзир врсту и ниво претходног образовања као и успјех у претходном образовању.

Број кандидата који се прима: 20.

ОБАВЈЕШТАВАМО КАНДИДАТЕ ДА ЈЕ ОГЛАС ОТВОРЕН ДО 15.10.2024. ГОДИНЕ .

Уписну документацију кандидати могу послати путем поште или лично предати на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву

Медицински факултет Фоча

Студентска број 5.

73300 Фоча

Достављено:                                                                                                     Д Е К А Н

                                                                                                                  проф.др Дејан Бокоњић

  1. Наслову
  2. А/А