Oдржан скуп „Патронажна служба у промоцији развоја у раном дјетињству, превенцији и раном откривању поремећаја здравља код дјеце“

У недељи обиљежавања 25 година Медицинског факултета одржан је семинар под називом „Патронажна служба у промоцији развоја у раном дјетињству, превенцији и раном откривању поремећаја здравља код дјеце“. Организацију скупа подржао је УНИЦЕФ, што је омогућило већи обухват слушалаца и доступност предавача.

Скуп је обухватио учеснике различитих професија, почев од доктора породичне медицине, педијатара, сестара у заједници, васпитача и медицинских сестара предшколских установа, стоматолога превентивне дечије стоматологије, психолога, дефектолога и других здравствених радника и сарадника.

Едукацијом су биле обухваћене теме раног развоја, улоге патронажне сестре у промоцији развоја у раном дјетињству, превенцији и раном откривању поремећаја здравља код дјеце, значају тријаже за дјецу са сметњама у развију и ењихове породице, правилној исхрани, откривању занемаривања и значају патронаже за подршку имунизације.

Семинар је од стране учесника оцијењен као јако користан и важан, јер прве гдоине живота имају изузетан значај за цјелокупни развој и битан утицај на постигнућа у одраслој доби.