Oдржан 17. Конгрес стоматолога Србије

У Београду је од 27 – 29. септембра 2018. године одржан 17. Конгрес стоматолога Србије. На Конгресу је предавања по позиву одржало више од 50 предавача из 17 различитих земаља међу којима је и проф. др Никола Стојановић, ванредни професор на Катедри за денталну патологију Медицинског факултета,који је одржао је предавање на тему „Ендодонтска терапија- од науке до праксе“. Конгрес је организовала стоматолошка Комора Србије у сарадњи са Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду, Медицинским факултетом Универзитета у Нишу и Клиником за стоматологију Ниш, и уз подршку Хрватске коморе денталне медицине, Стоматолошке коморе Републике Македоније, Стоматолошке коморе Црне Горе, Коморе доктора стоматологије Републике Српске и Удружења стоматолога Ларисе из Грчке. Конгресу је присуствовало више од 1800 учесника.