ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Број:01-10-29

Датум: 17.11.2023. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ТЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Упис студената трећег циклуса студија у академску 2023/2024. годину закључно са  27.11.2023. године. Након истека рока за упис, по одлуци Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву студент плаћа накнадни упис.

Приликом уписа  студент је обавезан доставити индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету), уплатнице и семестрални лист.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                   Продекан за научноистраживачки рад

                                                                                                                        и предузетништво

                                                                                                                 Проф. др Срђан Машић