ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Број:01-20-3165/2

Датум: 23.09.2022. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

Упис студената у академску 2022/2023. годину вршиће се од  03.10.2022. до 24.10.2022. године.

Студент тећег циклуса студија стиче право уписа наредног семестра, ако је скупио све потписе из наставних предмета које је одслушао и овјерио предходни семестар.

Студент има право уписа друге/треће године студија ако је у првој/другој години студија трећег циклуса испунио услове за упис наредне године  у складу са Законом о високом образовању Републике Српске.

Студент који не испуни услове за упис друге/треће године трећег циклуса студија, има право да обнови годину у складу са Законом о високом образовању.

…………………………………………………………………..

Приликом уписа  студент другог и трећег циклуса студија обавезан је понијети индекс (обавезни потписи наставног професора  на предмету), уплатнице и семестрални лист за други семестар.

Дуговања на финансијској картици морају бити у потпуности измирена.

ШВ обрасци и сместрални листови могу се преузети у студентској служби факултета.

                                                                                                     ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКУ

                                                                                                                               ДЈЕЛАТНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

                                                                                                                 Доц.др Срђан Машић