Обавјештење за хирургију и његу хируршких болесника са хирургијом

ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ПЕТЕ ГОДИНЕ МЕДИЦИНЕ, ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ, ДА ЋЕ СЕ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ХИРУРГИЈА, КАО И ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА ХИРУРШКОГ БОЛЕСНИКА СА ХИРУРГИЈОМ, ОДРЖАТИ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

СП СТОМАТОЛОГИЈА- 22.03. У 14,00/110/111
СП ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА- 22.03, У 14,00/110/111
СП МЕДИЦИНА-24.03. У 14,00/110/111

 

КАТЕДРА ЗА ХИРУРГИЈУ