ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ

Број:01-20-1211/2

Датум: 27.02.2024. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о изради и одбрани дипломског рада на Медицинском факултету у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023. године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани дипломског рада

Студент Маја Новосел, јавно ће бранити дипломски рад под називом „УЧЕШЋЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ДИЈАГНОСТИЧКИМ ПРОЦЕДУРАМА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ“, дана 04.03.2024. године., у 11:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета Фоча.

Дипломски рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета Фоча.

Достављено:                                                                                                          Декан

1.Огласна табла                                                                                     Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А