Обавјештење о одбрани мастер рада

Број:01-10-35/2

Датум: 30.11.2023. године

На основу члана 69. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број:01-18-53 од 19.10.2023.године, декан Медицинског факултета из Фоче доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани мастер рада

Студент Милидраг Дајана, јавно ће бранити мастер рад под називом „ УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА КОМУНИКАЦИЈУ У ЗДРАВСТВЕНОМ ТИМУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ“, дана 06.12.2023.године, у 12:00 часова, у свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Достављено:                                                                                                     Д Е К А Н

1.Огласна табла                                                                                     Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А