Обавјештење о одбрани мастер рада

Број:01-10-72/2

Датум: 13.09.2023. године

На основу члана 69. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и чланa 50. став 11. Правила студирања на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву, а у вези са Извјештајем комисије о завршеном мастер раду, број:01-18-206 од 13.09.2023.године, декан Медицинског факултета из Фоче доноси

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О одбрани мастер рада

Студент Османспахић Аднан, јавно ће бранити мастер рад под називом „ ФАКТОРИ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА КОРИСНИКА ДУГОРОЧНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ“, дана 29.09.2023.године, у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Мастер рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00 часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Достављено:                                                                                                      Д Е К А Н

1.Огласна табла                                                                                       Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site

3.А/А