Обавјештење о одбрани дипломског рада

Број:01-20-631/2
Датум: 27.10.2023. године

На основу члана 67. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 8. Правилника о
изради и одбрани дипломског рада на Медициснком факултет у Фочи број 01-3-151 од 16.03.2023.
године, декан издаје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О одбрани дипломског рада

Студент Јелена Тошић, јавно ће бранити дипломски рад под називом „РАНО ОТКРИВАЊЕ И
ЛИЈЕЧЕЊЕ КАРЦИНОМА ЦЕРВИКСА УТЕРУСА“, дана 01.11.2023. године., у 12:00 часова, у
Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.
Дипломски рад је доступан јавности и може се погледати сваким радним даном од 08:00 до 19:00
часова у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи.

Достављено: Декан
1.Огласна табла Проф.др Дејан Бокоњић

2.Web site
3.А/А