ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Колоквиј  из Хирургије одржаће се :

за студенте Стоматологије и Здравствене његе06.02. у 12,00 /110,

за студенте Медицине 06.02. у 13,00 /110.

Поправни колоквиј из Хирургије одржаће се :

за студенте Стоматологије и Здравствене његе24.02. у 14,00 /110,

за студенте Медицине 24.02. у 15,00 /110.

                                              Катедра за хирургију

                                           Проф.др Ненад Лаловић