Обавјешетење за студенте уписане у другу годину студија студијског програма Медицина без положеног наставног предмета Анатомија у академскoj 2022/2023. години

Број:01-20-340

Датум: 13.10.2022.године

Обавјешетење за студенте уписане у другу годину студија  студијског програма Медицина без положеног наставног предмета Анатомија у академскoj 2022/2023. години

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Фоча одржаног дана 13.10.2022.године, студенти прве године студијског програма Медицина без положеног испита из наставног предмета Анатомија, могу уписати  другу годину студија у академској 2022/2023. години, уз обавезу да исти положе закључно са јануарско-фебруарским испитним роком  2023. године.

                                                                                                                             Продекан за наставу

                                                                                                                       Проф. др Ирена Младеновић