ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОГЊЕНКE ДР ЈАЊИЋ ПАВЛОВИЋ

Број:01-1406

Датум: 21.07.2022. године

            На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет из Фоче, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ОГЊЕНКА ДР ЈАЊИЋ ПАВЛОВИЋ, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом

“Могућност примјене концепта узајамно штићене оклузије у терапији безубих пацијената конвенционалним тоталним зубним протезама “.

Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 02.09.2022. године са почетком у 12:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета у Фочи.

Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

                                                                                                                          Д Е К А Н

                                                                                                                            Проф.др Дејан Бокоњић