ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

На основу члана 12. Правилника о стицању научног степена доктора наука, Медицински факултет Фоча, Универзитета у Источном Сарајеву, објављује

ЈАВНУ ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

В.асист.др Радмила Балабан-Ђуревић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом “КОРЕЛАТИВНА СТУДИЈА ЕЛЕМЕНАТА У ГОРЊОЈ OЧНОЈ ПУКОТИНИ (FISSURA ORBITALIS SUPERIOR)”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 23.06.2021.године са почетком у 11:00 часова, у Свечаној сали Медицинског факултета Фоча. .Докторска дисертација је доступна јавности и може се погледати сваким радним даном у Библиотеци Медицинског факултета у Фочи у времену од 08:00 до 19:00 часова.

 

ДЕКАН

Проф.др Дејан Бокоњић

Достављено:
1.Огласна табла
2.Радио Фоча
3.Web site
4.Библиотека
5.Досије кандидата
6.A/A