Извeштaj Кoмисиje o oцjeни зaвршeнoг мaгистaрскoг рaдa

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број:01-3-148 од 23.06.2016. године именована је Комисија за оцјену и јавну одбрану урађене магистарске тезе кандидата Бошковић др Далибора под насловом: “ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ПОРЕМЕЋАЈА КОГНИТИВНИХ ФУНКЦИЈА ПОСЛИЈЕ АНЕСТЕЗИЈЕ КОД ОПЕРАЦИЈЕ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРИЈЕВА”. у сљедећем саставу.

 

  1. Проф. др сц. мед Сања Марић, ванредни професор, ужа научна област Медицина, специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, Медицински факултет у Фочи, ментор и предсједник Комисије.

 

  1. Проф. др сц. мед Вељко Марић, редовни професор, ужа научна област Медицина, специјалиста опште хирургије, Медицински факултет у Фочи, члан Комисије.

 

  1. Проф. др сц. Мед Радован Цвијановић, редовни професор, ужа научна област Медицина, специјалиста опште хирургије, Медицински факултет у Новом Саду, члан Комисије.

Одлуком  Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи број:01-3-123 од 12.03.2020. године продужен је рок за израду и одбрану магистарске тезе.

Комисија је детаљно прегледала и оцијенила магистарску тезу и подноси Наставно-научном вијећу Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву сљедећи Извјештај.