ИНФОРМАТОР СА ТЕСТ ПИТАЊИМА

Нови ИНФОРМАТОР СА ТЕСТ ПИТАЊИМА за полагање пријемног испита  за упис на I циклус студија и интегрисане академске студије академска 2023/24. год.

Инфроматор се може преузети у скриптарници факултетаИнфо тел: 058 210 420/ 058 216 200