IN MEMORIAM: Јелена Ерић-Маринковић (16.02.1951.-13.05.2024.)

Јелена Ерић-Маринковић, рођена 16. фебруара 1951. године у Сплиту, је била дипломирани музички умјетник од 1972. и дипломирани математичар од 1973. године. Звање редовног професора на Медицинском факултету Универзитета у Београду је стекла јула 1997. године и од тада је била активан предавач на предметима Медицинска статистика и информатика на основним студијама и Биостатистика, Биомедицинска информатика, Биоинформатика, Медицина заснована на доказима, Процена здравствене технологије и Процена квалитета здравствене заштите на постдипломском нивоу. Била је аутор и коаутор четири уџбеника, једне енциклопедије, 10 монографија и преко 400 научних радова. Такође је била сарадник на бројним домаћим и иностраним пројектима из области методологије, статистике, информатике и образовања. Од оснивања Медицинског факултета у Фочи 1993. године била је међу првим гостујућим предавачима.