In memoriam

У сриједу 01.04.2020. године преминула је Проф. др Јадранка Куљанин
Јаковљевић, дугогодишњи професор Медицинске хемије на Медицинском
факултету у Фочи.
Проф. др Јадранка Куљанин Јаковљевић рођена је 19.06.1962. године у
Сарајеву. Основну школу, гимназију и Природно- математички факултет,
одсјек хемија, завршила је у Сарајеву.
Након дипломирања запослила се на Катедри за физичку хемију, Природно-
математичког факултета, као асистент. У звању асистента на предмету
Хемија у медицини и Биохемија почиње да ради на Медицинском и
Стоматолошком факултету у Фочи од 1993. године. Магистрирала је
2000. године на Факултету за физичку хемију у Београду гдје је и докторирала
2006. године. У звање доцента за ужу научну област Биохемија (Медицинска
хемија) на Медицинском факултету у Фочи изабрана је 2008. године а
2013. године у звање ванредног професора. Објавила је и презентовала велики
број научних радова у водећим међународним часописима и научним
конференцијама.