Боравак продекана у Шпанији у оквиру Ерасмус+ DUALSCI пројекта

Продеканица проф. др Ирена Младеновић, као члан пројектног тима Универзитета у Источном Сарајеву, боравила је у оквиру међународног пројекта Ерасмус+ „Јачање капацитета у развоју дуалног високог образовања у Босни и Херцеговини“ (DUALSCI), у студијској посјети на ИМХ школи Универзитета за дуално образовање (IMH Dual Engineering University School) у Елгоибару, Баскија (Шпанија).

У оквиру студијске посјете учесници су се упознали са начином организовања дуалног образовања на овој високошколској установи. Учесници су имали прилику посјетити и партнере Универзитета из привреде, гђе су им представници компанија и студенти првог и другог циклуса студија изнијели своја искуста о дуалном образовању у области индустрије. Представници FH Joanneum Gesellschaft M.B.H. (Аустрија) и Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHWB, Њемачка) учесницима скупа су изнијели податке о предностима и могућностима дуалног образовања који се са успјехом већ дужи низ година примјењује  у Аустрији и Њемачкој. За учеснике скупа организован је и пријем у Министарству за високо образовање и истраживање Баскије гђе су им изнијете стратегије развоја дуалног образовања у овој покрајини са дугом традицијом у оваквом начину организовања студија. Члановима пројектног тима представљени су и резултати досадашњег рада и план будућих пројектних активности.

Пројекат има за циљ да омогући развој дуалног високог образовања у Босни и Херцеговини, односно успостављање правног оквира и организацију различитих студијских програма дуалног образовања. Дуално образовање би на тај начин представљало дио система високог образовања, у оквиру којег би студенти уз предавања и практчну наставу на факултету, учили и кроз рад код одговарајућег послодавца, у циљу стицања знања, вјештина и ставова у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе.