BIOSINT Ерасмус+ пројекат

Представници Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву проф. др
Ирена Младеновић, доц. др Ненад Марковић и асистент Драган Спаић присуствовали
су почетном састанку Ерасмус+ пројекта под називом „Јачање капацитета и дигиталних
компетенција у биомедицинском образовању кроз интернационализацију код куће“,
скраћеног назива BIOSINT. Састанак је одржан на Факултету медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу, а састанку су присуствовали сљедећи пројектни партнери:


Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, Србија – координатор пројекта
Католички Универзитет Лувен, Гент, Белгија
Универзитет медицине и фармације „Victor Babes“, Темишвар, Румунија
Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина
Универзитет у Тузли, Босна и Херцеговина
Свеучилиште у Мостару, Босна и Херцеговина
Универзитет Црне Горе, Подгорица, Црна Гора
Универзитет у Скадру „Luigj Gurakuqi“, Скадар, Албанија
Медицински Универзитет, Тирана, Албанија,


Универзитет у Источном Сарајеву једна је од високошколских установа са простора
Западног Балкана која ће активно учествовати у свим радним активностима, а биће
лидер радног пакета 4.
На састанку су се представили пројектни партнери, расподјелиле обавезе и
одговорности како правне тако и финансијске, именовано је особље у пројектни
конзорцијум и извршни одбор, представљени су детаљно радни пакети са
активностима и исходи по радним пакетима, административне процедуре, план
менаџмента ризика, као и комуникациони план.


Наредни састанак одржаће се на Универзитету Црне Горе у Подгорици након
реализације активности радног пакета 2.