Obavještenja

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Broj:01-20-648/2Datum: 30.10.2023. godine Na osnovu člana 67. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa članom 8. Pravilnika oizradi i odbrani diplomskog rada na Medicisnkom fakultet u Foči broj 01-3-151 od 16.03.2023.godine, dekan izdaje […]

Vijesti

PANEL DISKUSIJA: „Važnost obrazovanja i profesionalnih organizacija u sestrinstvu“

Poštovani, Medicinski fakultet u Foči – Katedra za zdravstvenu njegu organizuje paneldiskusiju 04.12.2023. godine s početkom u 13.00h. Tema panela ima cilj da ukaže navažnost obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, na važnost sestrinskogudruživanja radi prava […]

Obavještenja

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Broj:01-20-633/2Datum: 27.10.2023. godine Na osnovu člana 67. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa članom 8. Pravilnika oizradi i odbrani diplomskog rada na Medicisnkom fakultet u Foči broj 01-3-151 od 16.03.2023.godine, dekan izdaje […]

Obavještenja

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Broj:01-20-631/2Datum: 27.10.2023. godine Na osnovu člana 67. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa članom 8. Pravilnika oizradi i odbrani diplomskog rada na Medicisnkom fakultet u Foči broj 01-3-151 od 16.03.2023.godine, dekan izdaje […]

Obavještenja

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Broj:01-20-632/2Datum: 27.10.2023. godine Na osnovu člana 67. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa članom 8. Pravilnika oizradi i odbrani diplomskog rada na Medicisnkom fakultet u Foči broj 01-3-151 od 16.03.2023.godine, dekan izdaje […]

Obavještenja

Izvještaj o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije

Biljana Čančar (izvještaj), 26.10.2023. godine Vanja Mališ (izvještaj), 24.08.2024. godine Ljiljana Kozić (izvještaj), 24.08.2023. godine Srđan Živanović (izvještaj), 17.07.2023. godine Slađana Popović (izvještaj), 04.04.2023. godine Svjetlana Subotić (izvještaj) 27.02.2023. godine Danijela Radulović (izvještaj), 23.02.2023. godine […]

Obavještenja

Obavještenje za kandidate koji su stekli pravo upisa u prvu godinu drugog ciklusa studija na Medicinskom Fakultetu

O B A V J E Š T E NJ E ZA KANDIDATE KOJI STEKLI PRAVO UPISA U  PRVU GODINU  DRUGOG  CIKLUSA STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU  AKADEMSKE 2023/24. GODINE Upis u […]