Savremena oprema u posjedu Specijalističkog centra

Nakon edukacije o čitanju i analizi CBCT koji je održao prof. dr Zoran Vlahović danas u prostorijama Specijalističkog centra je održan kurs iz mašinske endodoncije i opturacije. U saradnji sa Dentsply Sirona uposlenici centra su imali priliku da se upoznaju sa novitetima iz mašinske endodoncije.
Kurs je vodila prof.dr Ivana Medvedec Mihić sa Stomatološkog fakulteta u Splitu. Tom prilikom centar je dobio dva Endo motora X smart kao i dvije peci za opturaciju Thermaprep.
Uz pomoc Vlade RS nabavljen je CBCT i jedina smo javna zdravstvena ustanova u Srpskoj koja to posjeduje. U sklopu vizije za osavremenjavanje centra danas smo dobili četri aparata za endodonciju izjavio je prof.dr Stojanović Nikola.

Pored navedene opreme centar je iz vlastitih sredstava nabavio PRGF Endoret koji je najnapredniji sistem za dobijanje plazme bogate faktorima rasta iz krvi pacijenta dodao je rukovodilac centra.