Raspisan konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, danas je raspisan konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Na sedamnaest fakulteta i akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) planiran je upis 2.129 studenata na prvi718 na drugi i 100 na treći ciklus studija.

Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na svim organizacionim jednicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu u prvom upisnom roku počinje 17. i završava se 28. juna.

Polaganje prijemnog ispita je 1. jula u 9 časova, dok će rezultati istog biti javno objavljeni do 3. jula, osim na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje gdje će rezultati biti poznati do 5. jula.

Upis primljenih kandidata trajaće od 8. do 12. jula.

Drugi upisni rok na prvi ciklus studija organizovaće oni fakulteti i akademije koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku vršiće se od 26. avgusta do 6. septembra, polaganje prijemnog ispita je 9. septembra u 9 časova, a rok za objavljivanje rezultata je do 11. septembra osim na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje koja će rezultate objaviti dva dana kasnije, odnosno do 13. septembra. Upis primljenih kandidata vršiće se od 16. do 20 septembra.

Konkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 17.06.2019. godine do 16.10.2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 17.10.2019. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa 18.10.2019. godine do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata počinje 21.10.2019. godine i završava se 23.10.2019. godine.

Dodatne informacije: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu