OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTARA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Broj:01-10-39

Datum:17.02.2023.godine

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTARA AKADEMSKE 2022/2023. GODINE

ZA STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti da će se ovjera zimskog i upis ljetnjeg semestara akademske 2022/2023. godine  vršiti od 20.2.2023.godine do 27.02.2023. godine.

Za ovjeru semestra studenti su obavezni imati sve potpise iz nastavnih predmeta koje su slušali u zimskom semestru.

Uz indeks studenti su obavezni popuniti semestralni list, uplatiti semestar i školarinu.

                                                                                                                 Prodekan za naučno-istraživačku

                                                                                                                          djelatnost i preduzetništvo

                                                                                                                               Doc. dr Srđan Mašić