Otvoren Javni poziv EU4DigitalSME projekta

Obavještavamo Vas da je otvoren Javni poziv EU4DigitalSME projekta koji sufinansiraju EU i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke, a provodi GIZ. Poziv je usmjeren na transfer znanja i razmjenu mišljenja sa istraživačko-razvojnim organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana, a ukupan budžet iznosi 700 000, 00 EUR, s tim da iznos po pojedinačnom projektu može da bude u rasponu od 50 000 evra do 100 000 evra.

Poziv ima za cilj pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima primjenljivim u industriji kroz javno-privatna i privatno-privatna partnerstva između industrije, udruženja, poslovnih mreža (istraživanja i razvoja) u implementaciji mjera usmjerenih na tehnološku transformaciju malih i srednjih preduzeća (MSP) u cilju pomoći da rastu i primjenjuju svoja inovativna rješenja.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 10.3.2023. godine do 16.00 časova.

Više informacija o uslovima prijavljivanja na ovaj javni poziv možete pronaći na linku u nastavku: https://eu4digitalsme.ba/en/javni-poziv-2023/

Aplikanti sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu o prijavi projekta treba da obavijeste Kancelariju za nauku, istraživanje i razvoj putem linka https://www.ues.rs.ba/nauka/prijavi-projekat/.