Održan skup „Patronažna služba u promociji razvoja u ranom djetinjstvu, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja zdravlja kod djece“

U nedelji obilježavanja 25 godina Medicinskog fakulteta održan je seminar pod nazivom „Patronažna služba u promociji razvoja u ranom djetinjstvu, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja zdravlja kod djece“. Organizaciju skupa podržao je UNICEF, što je omogućilo veći obuhvat slušalaca i dostupnost predavača.

Skup je obuhvatio učesnike različitih profesija, počev od doktora porodične medicine, pedijatara, sestara u zajednici, vaspitača i medicinskih sestara predškolskih ustanova, stomatologa preventivne dečije stomatologije, psihologa, defektologa i drugih zdravstvenih radnika i saradnika.

Edukacijom su bile obuhvaćene teme ranog razvoja, uloge patronažne sestre u promociji razvoja u ranom djetinjstvu, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja zdravlja kod djece, značaju trijaže za djecu sa smetnjama u razviju i enjihove porodice, pravilnoj ishrani, otkrivanju zanemarivanja i značaju patronaže za podršku imunizacije.

Seminar je od strane učesnika ocijenjen kao jako koristan i važan, jer prve gdoine života imaju izuzetan značaj za cjelokupni razvoj i bitan uticaj na postignuća u odrasloj dobi.