ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПОТПИСИВАЊЕ ИНДЕКСА ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
КОД ПРОФ.ДР КСЕНИЈЕ БОШКОВИЋ ЈЕ ПЛАНИРАНО
29.04.2024. ПОСЛЕ 12h

КАТЕДРА ЗА ХИРУРШСКЕ ГРАНЕ
МИРКОВИЋ ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ МАРИЈАНА