Održan 17. Kongres stomatologa Srbije

U Beogradu je od 27 – 29. septembra 2018. godine održan 17. Kongres stomatologa Srbije. Na Kongresu je predavanja po pozivu održalo više od 50 predavača iz 17 različitih zemalja među kojima je i prof. dr Nikola Stojanović, vanredni profesor na Katedri za dentalnu patologiju Medicinskog fakulteta,koji je održao je predavanje na temu „Endodontska terapija- od nauke do prakse“. Kongres je organizovala stomatološka Komora Srbije u saradnji sa Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Nišu i Klinikom za stomatologiju Niš, i uz podršku Hrvatske komore dentalne medicine, Stomatološke komore Republike Makedonije, Stomatološke komore Crne Gore, Komore doktora stomatologije Republike Srpske i Udruženja stomatologa Larise iz Grčke. Kongresu je prisustvovalo više od 1800 učesnika.