Objavljena publikacija „Naučno – istraživački potencijali Univerziteta u Istočnom Sarajevu„

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavio je publikaciju pod nazivom „Naučno – istraživački potencijali Univerziteta u Istočnom Sarajevu„ u kojoj su predstavljene laboratorije i tehničke mogućnosti Univerziteta.

Dio nastavnog i istraživačkog procesa na Univerzitetu odvija se u laboratorijama opremljenim visoko-tehnološki modernom opremom koja služi za realizaciju naučno-istraživačkih i stručnih zadataka. Osim što služi za usavršavanje znanja i vještina studenata i nastavnika Univerziteta, ova oprema može i da značajno doprinese boljoj integraciji univerziteta u oblasti istraživanja i većim mogućnostima uključivanja u međunarodne istraživačke projekte, te razvoju saradnje sa realnim sektorom.

Savremeno opremljene laboratorije, kao i nastavni, stručni kadar kojim raspolaže Univerzitet u Istočnom Sarajevu, a čija obrazovna struktura i radno iskustvo obezbjeđuju visok nivo znanja, izuzetna su prilika za naše studente, sva tri ciklusa studija, da savladaju savremene metode i tehnike koje su im neophodne da postanu odgovorni profesionalci i lideri u obavljanju poslova nakon završenog fakulteta/akademije.

BROŠURA