OBAVJEŠTENJE

Ispitni testovi iz predmeta Intrahospitalne infekcije i njihova prevencija, Epidemiologija na zdravstvenoj nezi, Metodologija naučnoistrazivačkog rada na zdravstvenoj nezi i specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, biće održani 23.02.2023. u 10 h u amfitetaru 111.

dr Milena Dubravac Tanasković
Viši asistent na Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje (Epidemiologija)