Opština Foča, u kojem je sjedište Fakulteta, poznati je univerzitetski, zdravstveni i turistički centar, smješten na jugoistoku Bosne i Hercegovine, u entitetu Republike Srpske. Grad sa 20.000 stanovnika leži na obalama dvije rijeke: Drine i Ćehotine. Najbliži aerodromi su: Sarajevo 75km, Mostar 140km i Podgorica 163km. Foča je udaljena 260 km od Banja Luke, administrativnog centra Republike Srpske i  340 km od Beograda, glavnog grada Republike Srbije, kao najznačajnijeg centra u ovom dijelu Evrope .