Univerzitet u Istočnom Sarajevu
MEDICINSKI FAKULTET FOČA
Studentska 5, 73 300 Foča,
Republika Srpska, BiH,

Telefon: +387 58 210 420
Fah: +387 58 210 007
E-mail: office-mf@ues.rs.ba

Opština Foča, u kojem je sjedište Fakulteta, poznati je univerzitetski, zdravstveni i turistički centar, smješten na jugoistoku Bosne i Hercegovine, u entitetu Republike Srpske. Grad sa 20.000 stanovnika leži na obalama dvije rijeke: Drine i Ćehotine. Najbliži aerodromi su: Sarajevo 75km, Mostar 140km i Podgorica 163km. Foča je udaljena 260 km od Banja Luke, administrativnog centra Republike Srpske i  340 km od Beograda, glavnog grada Republike Srbije, kao najznačajnijeg centra u ovom dijelu Evrope .