Obavještenje o odbrani master rada studenta Vedrane Radulović

Na osnovu člana 65. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i člana 50. stav 11. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Izvještajem komisije o završenom master radu, broj:01-18-86 od 10.06.2020.godine, dekan Medicinskog fakulteta iz Foče donosi

 

O B A V J E Š T E NJ E

O odbrani master rada

 

Student Radulović Vedrana, javno će braniti master rad pod nazivom „ KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA POSLIJE OPERACIJE KARCINOMA REKTUMA “, dana 09.07.2020.godine, u 13,00 časova, u Svečanoj sali  Medicinskog fakulteta u Foči.

Master rad je dostupan javnosti i može se pogledati svakim radnim danom od 08:00 do 19:00 časova u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči.

 

Obavještenje možete pogledati ovdje.