Novo obavještenje za studente integrisanih studija stomatologije i medicine, I i II ciklusa studija zdravstvene njege i specijalne edukacije i rehabilitacije

Prema preporukama Prorektora za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu mjere resornog Ministarstva od 10.3.2020.godine o obustavi nastave na Medicinskom fakultetu  Foča  i odvijanju nastave u online  režimu ostaju na snazi do daljnjeg. Putem elektronskih sredstava komunikacije potrebno je nadoknaditi svu planiranu teoretsku nastavu (prema planu i programu za akademsku 2019/20.godinu). Nadoknada se odnosi i na ostale predispitne aktivnosti, uključujuči seminare, dio praktične nastave čiju je nadoknadu moguće sprovesti ovim putem i dr.

Ispitni rokovi i odbrane diplomskih radova se odgađaju do daljnjeg.

Trudićemo se, u skladu sa individulanim mogućnostima svakog učesnika, da Vam omogućimo maksimalan kvalitet nastave u datim okolnostima.

Redovno pratite internet stranicu Fakulteta na kojoj će biti postavnjene sve važne informacije.

Obavještenje u cjelosti možete pogledate ovdje.