Nedelja mađarske kulture

U okviru „Nedelje mađarske kulture“, koju organizuje Ambasada Mađarske u BiH, na Medicinskom fakultetu u Foči otvorenaa je izložba posvećena velikanu medicine dr Ignacu Semelvajsu. Ignac Semelvajs (1818–1865), bio je mađarski ljekar i naučnik nazvan spasiocem majki. On je, radeći kao akušer čuvene bečke Opšte bolnice, isključivo na temelju empirijskog posmatranja i racionalnog zaključivanja, četrdesetih godina 19. vijeka, protumačio uzrok porodiljske groznice, sepse, i to nekoliko decenija prije pojave doktrine o mikroorganizmima. Semelvajs je preporučivao jednostavnu praksu petominutnog pranja ruku kalijum-hipohloritom prije hirurške intervencije, tako je stopu smrtnosti porodilja sa nekada četrdeset odsto sveo gotovo na nulu.

Na svečanom otvaranju okupljenima se obratio dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Milan Kulić, nakon čega je program otvorio ambasador Mađarske njegova ekselencija Kristijan Poša, naglašavajući da je ime dr Ignaca Semelvajsa dobro poznato u međunarodnim krugovima. Ime ove istaknute ličnosti nose muzej i Univerzitet za medicinu u Budimpešti. Rođendan mu je proglašen za Dan zdravstva u Mađarskoj. Kolekciju rukopisa ovog ljekara o otkriću uzroka „babinje groznice“  Unesko je uvrstio u svjetsku baštinu. Pored postavke, koja se nalazi u holu  zgrade Medicinskog fakulteta, posjetioci su imali priliku da pogledaju dokumentarni film o životu dr Ignaca Semelvajsa.