Međunarodni kongres doktora stomatologije RS

 

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na „ 2. Međunarodni kongres doktora stomatologijekoji će se održati 11-12. oktobra 2019. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska. Organizator kongresa je Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa Komorom doktora stomatologije Republike Srpske. Cilj kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najnovija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih postupaka u stomatologiji.

Program kongresa obuhvata bogata i raznovrsna predavanja po pozivu eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.  Pozivamo vas da i vi uzmete aktivno učešće prezentacijom naučnih radova i prikaza iz prakse i na taj način obogatite program kongresa.


Mjesto održavanja:

Medicinski fakultet
Studentska 5, 73 300 Foča
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 58 210 420

Datum održavanja:
11-12. oktobar 2019. godine

Organizatori:
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Komora doktora stomatologije Republike Srpske

Oblici rada kongresa:
Predavanja po pozivu
Okrugli stolovi
Usmene prezentacije
Poster prezentacije


Prijava radova

Na “Međunarodnom kongresu doktora stomatologije” moguće je prijaviti radove za usmene i poster prezentacije.

 Uputstvo za prijavu

Prilikom prijave potrebno je dostaviti popunjen obrazac (Prilog 1.) koji sadrži informacije o vrsti prezentacije (usmena ili poster), naslov rada i puna imena i prezimena autora (maksimalan broj autora po sažetku je šest), zvanični naziv institucije/a u kojima autori rade i sažetak rada. Sažetak rada, ne duži od 300 riječi treba biti organizovan u odjeljke: Uvod/Cilj; Materijal i metode; Rezultati i Zaključak za originalni i pregledni rad, odnosno Uvod/Cilj; Prikaz slučaja i Zaključak za prikaz slučaja. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele, fotografije ili ilustracije. Ispod sažetka navesti ključne riječi, kojih treba da je od tri do šest. Za kongres se mogu predati radovi koji prethodno nisu objavljeni ili izlagani na drugim kongresima, konferencijama i sl.

Popunjen obrazac (Prilog 1.) potrebno je dostaviti elektronskom poštom na adresu: stomkongres2019@gmail.com.

Rok za prijavu

Rok za prijavu radova je 09. septembar 2019. godine. Svi radovi će biti evaluirani od strane naučnog odbora kongresa, a obavještenje o prihvatanju rada za poster/usmenu sesiju (uz detaljne informacije o prezentaciji) biće dostavljeno autorima do 22. septembra 2019. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskoj formi Zbornika kongresa. Da bi rad bio objavljen u Zborniku kongresa potrebno je i da jedan od autora ima uplaćenu kotizaciju.


Kotizacija

Kotizacija za učesnike iznosi 50 KM, dok su studenti stomatologije oslobođeni plaćanja iste (uz dokaz). Kotizacija za kongres obuhvata pristup naučnom programu kongresa, ulaz na izložbu stomatološkog materijala i opreme, kongresni materijal, sertifikat o učešću, osvježenje tokom pauze i koktel. Plaćanje kotizacije je moguće izvršiti žiralno ili na dan održavanja kongresa.

Uputstvo za plaćanje kotizacije preko žiro računa

Primalac: Medicinski fakultet, Studentska 5, 73 300 Foča

Broj računa: 562-099-80950598-34 (NLB Razvojna Banka Banja Luka)

Vrsta prihoda: 722532; Budžetska organizacija: 1251007

Svrha uplate: 2. Međunarodni kongres doktora stomatologije

Kontakt telefon:+387 58 210 171


Bodovanje učešća

Savjet za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je akreditovao i bodovao program na sljedeći način:

Učešće     Vrednovanje u bodovima
Aktivno učešće Usmena prezentacija        prvi autor 15 bodova
ostali autori 8 bodova
Poster prezentacija prvi autor 10 bodova
ostali autori 7 bodova
Pasivno učešće 6 bodova

 


Program kongresa preuzmite ovdje

Obrazac za prijavu (Prilog 1.) preuzmite ovdje