Zaposleni na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu imaju pristup, preko EBSCO servisa- agregatne platforme, na sljedeće EBSCO baze podataka: Academic Search Ultimate eBook Subscription Academic Collection.

Academic Search Ultimate obezbjeđuje pristup oko 10.021 različitih časopisa sa punim tekstom;  9.017 recenziranih časopisa;  566 recenziranih časopisa bez embarga i  5.260 časopisa indeksiranih u Web of Science ili ScopuseBook Subscription Academic Collection sadrži veliki broj multidisciplinarnih naslova e-knjiga.

Pristup EBSCO bazama je omogućen u organizacionim jedinicama Univerziteta ali i izvan prostorija fakulteta/akademija. Za sve informacije vezane za pristup EBSCO bazama obratite se zaposlenima u biblioteci organizacione jedinice/akademije.

Dostupnost Academic Search Ultimate je do: 31.12.2020. godine

Dostupnost eBook Academic Collection je do: 28.02.2021. godine

Prijava – EBSCO

Bibliografske baze sadrže osnovne podatke o objavljenim naučnim publikacijama i omogućavaju uvid u određeno naučno područje. Osnovni podaci o naučnoj građi uključuju podatke kao što su: naslov publikacije, ime autora, godina, mjesto izdavanja, itd. Citatne baze su baze podataka koje osim bibliografskih podataka sadrže podatke o korišćenim citatima, citiranosti objavljenih naučnih publikacija, citiranosti istraživača i njegovih publikacija unutar određene naučne oblasti. Ove baze ne sadrže pune tekstove publikacija. Baze podataka sa punim tekstom omogućavaju uvid u puni tekst pojedine publikacije, i obično predstavljaju zbirke elektronskih časopisa i knjiga većeg ili manjeg obima jednog ili više izdavača. Puni tekstovi su obično praćeni i bibliografskim opisom svakog rada.

Web of Science

Web of Science (ranije poznat kao Web of Knowledge) je bibliografska i citatna baza koju održava Clarivate Analytics i obuhvata vodeće naučne časopise iz svih naučnih oblasti iz cijelog svijeta. U bazi su dostupni podaci o tzv. faktoru uticajnosti časopisa (impact factor), a rezultati evaluacije časopisa se objavljuju jednom godišnje u Journal Citation Reports.

Lista publikacija: SCIE 2020. , SSCI 2020. i A&HCI 2020.
Scopus

Scopus je bibliografska i citatna baza izdavačke kuće Elsevier koja indeksira veliki broj publikacija iz svih oblasti nauke iz cijelog svijeta. Ova baza sadrži alate za pretraživanje i analiziranje publikacija.

Lista publikacija: Scopus 2020.
SCIndeks – Srpski citatni indeks
SCIndeks referiše časopise iz Srbije kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetka radova, metapodatke u SCIndeks-u čine i sve citirane reference. Većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.
Internet stranica: http://scindeks.ceon.rs/
Google Scholar
Google Scholar predstavlja bazu internet pretraživača Google. Ova baza omogućava pretragu naučne literature u elektronskom obliku koja se nalazi na internetu ali ne predstavlja klasičnu bibliografsku i citatnu bazu
Internet stranica: https://scholar.google.com/